Ohita navigaatio

26.10.2015

Undersökning om högskolornas tillgänglighet

Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus har hösten 2015 inlett en utredande undersökning om tillgänglighet.

Bästa högskolestudent,

Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus har hösten 2015 inlett en utredande undersökning om tillgänglighet. Undersökning torde bli klar inom loppet av år 2015. Enkäten är riktad till studerandena vid universiteten och yrkeshögskolorna. Genom enkäten kartläggs studerandenas erfarenheter av högskolans tillgänglighet. Vi hoppas så många olika slags studerande som möjligt besvarar enkäten.

Det är speciellt viktigt att du deltar i undersökningen, eftersom du kan ge värdefull information om tillgängligheten vid din högskola som kan användas i beslutsfattande som rör studerande samt för vetenskaplig forskning. Undersökningen ger uppföljningsdata som kombineras med tidigare data. Informationen kan sedan användas för att långsiktigt utveckla utbildningsmöjligheter för olika undersökta behov.

Enkäten

Enkäten är kompakt och kan fyllas i på 15 minuter eller mindre på Webropol. Sista dagen att besvara enkäten är 1.11.2015. Bland de som svarat på enkäten lottar vi ut tre S-gruppens presentkort á 50 euro.

Informationen behandlas med absolut konfidentialitet. Det material vi samlar in används endast för vetenskaplig forskning och dina uppgifter överlämnas inte till några utomstående. Resultaten publiceras i en utredning om högskolornas tillgänglighet som utkommer i slutet av året. Med hjälp av den utvecklas tillgängligheten vid högskolorna.

Vi uppskattar dina svar, stort tack att du tog dig tid!

Mer information

Tiia Villa, tiia.villa(a)otus.fi, tfn 050 439 2611.
OBS. Om du vill besvara enkäten muntligt, kontakta Tiia Villa.

 
Siirry sivun alkuun