Ohita navigaatio

28.9.2015

Tärähtäneet Ämmäts utställning DYSTOPI/UTOPI och diskussioner i Helsingfors

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
2–25.10.2015
Tärähtäneet ämmät: DYSTOPI/UTOPI

Tärähtäneet ämmät Artist Talk

4.10. klo 12.30 (vid behov på engelska)
25.10. klo 15 (på finska)

Dystopi/Utopi

Dystopi/Utopi är konstnärsduon Tärähtäneet ämmäts (”Rubbade kärringar”: Katriina Haikala & Vilma Metteri, FI) och fotografen Gabriel Mellans (USA) gemensamma konstprojekt. Projektet som bygger på fotografi och scenarioarbete genomfördes med stöd från Kones Stiftelse på Saari gård i Virmo 2013 och 2014. För närvarande fortsätter projektet i huvudstadsregionen fram till oktober 2015 med finansiering från projektet Stormvind.
 
Utställningen Dystopi/Utopi på fotogalleri Hippolyte består dels av triptykporträtt av unga som medverkat i projektet, dels av fotografier som dokumenterar projektets förlopp. En viktig del av utställningen är också workshoparna där inbjudna grupper behandlar teman kring dystopi och utopi samt framtidsdrömmar och hur man sätter mål i livet. I samband med utställningen ordnas lördagen den 17 oktober också ett seminarium om kollektiv konst, ”Konstnärerna som förändringsfaktorer i grupper och samhällen”. Talare på seminariet som går på finska är förutom Haikala och Metteri åtminstone Pia Bartsch, Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen, Jani Leinonen, Jari Tamminen samt Henri Terho.

Samarbete med unga

Konstprojektet Dystopi/Utopi genomförs i samarbete med utslagningshotade unga i åldern 12–17 år. Med fotografiska medel har de tillsammans med konstnärerna synliggjort sina egna framtidsutsikter via begreppsparet dystopi-utopi. I projektets workshopar dryftade de sin framtid och valde ut platser som representerar envars dystopiska respektive utopiska framtidsvision. Sedan fotograferade de varandra i dessa miljöer. På sina fotograferingsresor besökte de bland annat en hippiekommun, en byggnadsarbetsplats och även Kakola fängelse. Den dystopiska bilden, den utopiska bilden och bilden av nuläget bildar tillsammans en triptyk. I projektet blev de unga tvungna att besvara fundamentala frågor: Hur kan jag hindra min dystopiska framtidsvision från att besannas, hur kan jag uppnå min utopi?
 
Utställningen Dystopi/Utopi är ett led i det utställningssamarbete som Fotogalleri Hippolyte och Saari gård inledde 2013.
 

Tärähtäneet ämmät

Konstnärsduon Tärähtäneet ämmät bildades av Katriina Haikala och Vilma Metteri 2007. Med sina provokativa projekt utmanar duon sociala normer och kulturella fenomen som begränsar individens möjligheter till självständig aktivitet. Tärähtäneet ämmät är särskilt intresserade av frågor kring skönhetsideal, kvinnlighet och jämställdhet. Utgångspunkten är att engagera och sporra publiken, såväl grupper och kollektiv som enskilda individer. Haikala och Metteri har genomfört många kollektiva konstprojekt och väckt uppmärksamhet med sina publikengagerande workshopar, performancer och interventioner.
 
tarahtaneet.net
@tarahtaneet
#tarahtaneet
 

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio

Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors, +358 9 612 3344, info(a)hippolyte.fi
Öppet: ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
 

 
Siirry sivun alkuun