Ohita navigaatio

21.9.2015

Understöd för handikappsammanslutningars kulturella verksamhet samt främjande av kulturell tillgänglighet

Undervisnings- och kulturministeriets understöd, ansökningstiden går ut redan 30.10.

Understöd beviljas för handikapporganisationers och –sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt projekt som förbättrar kulturens tillgänglighet. Aktörer inom kulturfältet kan för sin del ansöka om understöd för att förbättra kulturens tillgänglighet.

Målgrupper och beskrivning


Understöd beviljas sammanslutningar som har rättshandlingsförmåga. Enskilda personer kan inte beviljas understöd. Olika slags handikapporganisationer och –sammanslutningar kan ansöka om understöd. Samma gäller aktörer som representerar kulturfältet: t.ex. konst- och kulturgemenskaper samt evenemang inom konst och kultur.

Bidrag för att främja tillgängligheten till kultur


Bidrag beviljas för olika projekt i syfte att främja tillgängligheten till kultur. I det senare fallet kan också olika aktörer på kulturens område ansöka om projektbidrag: t.ex. konst- och kulturgemenskaper samt evenemang inom konst och kultur.

År 2016 riktas understödet särskilt till konst- och kulturinstitutioners och andra aktörers tillgänglighetskartläggningar och uppgörande av tillgänglighetsplaner. Bidrag beviljas även för utredningsprojekt.

Mera information och anvisningar

Ytterligare information

Kultursekreterare Lea Halttunen tel. 0295 3 30097, e-post: fornamn.efternamn(a)minedu.fi

 
Siirry sivun alkuun