Ohita navigaatio

13.7.2015

Sverige, bäst i världen i funktionshinderpolitik?

Hanaholmen — kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, Esbo
Torsdag 10.9.2015 kl. 11-17

Sverige har varit ett föregångarland vad gäller reformer inom funktionshinderpolitik. När man talar om funktionshinder handlar det inte om någon liten grupp människor, utan man räknar med att var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Lagstiftningsreformer inom funktionshinderområdet i Sverige har haft som mål att personer med funktionsnedsättning skulle bli mer delaktiga i samhället och få ett självständigare liv. Har personer med funktionsnedsättning i Sverige fått ökad självständighet och blivit mer delaktiga i samhället genom lagstiftningen om personlig assistans? Vad har ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning medfört i Sverige? I Sverige klassas bristande tillgänglighet från och med 2015 som en diskrimineringsgrund. I Finland reformeras lagstiftningen inom funktionshinderområdet som bäst och en ny diskrimineringslag har trätt i kraft 2015. Vad kan vi i Finland lära oss av erfarenheterna i Sverige?

Språk

svenska och finska, simultantolkning.

Arrangörer

SAMS — Samarbetsförbundet kring funktionshinder, Handikappforum, Riksomfattande handikapprådet Vane, Svenska institutet, Hanaholmen — kulturcentrum för Sverige och Finland

Deltagande

Deltagaravgift 35 €, studerande 15 €. Personliga assistenter deltar avgiftsfritt. Anmälan i Hanaholmens programkalender senast 31.8.2015.

Tillgänglighet

Hanaholmens kulturcentrum är ett tillgängligt kulturcentrum. Seminarielokalen är i ett plan och det finns hörselslinga. Ledarhundar är välkomna. SAMS personal hjälper dig vid behov.

Förfrågningar

Programassistent Heidi Salminen, heidi.salminen(a)hanaholmen.fi , +358943502417, projektledare Ilona Salonen, SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder, ilona.salonen(a)samsnet.fi, +358505901472.

 
Siirry sivun alkuun