Ohita navigaatio

20.5.2015

Symbol för textning

Finlands Teatrar rf och Finlands översättar- och tolkförbund har utarbetat en rekommendation gällande teatertextarnas ersättningsnivå

Under senare år har textning av teaterföreställningar blivit allt allmännare och föreställningar textas såväl intralingualt för hörselskadade och personer med nedsatt hörsel som på annat språk för att nå en publik med annan språktillhörighet.

På grund av den ökade efterfrågan har Helsingfors universitet börjat att från och med hösten 2015 erbjuda undervisning i teatertextning till dem som studerar audiovisuell textning.

I fråga om teatertextning håller man tills vidare endast på med att utforma olika praktiker, och diskussioner har uppstått kring exempelvis storleken på ersättningarna till dem som utför textningen. Praxis har varit mycket varierande och för att underlätta avlönandet av textare har Finlands Teatrar rf förhandlat om ett rekommendationsavtal med Finlands överättar- och tolkförbund, där man fastslår ett rekommenderat minimigage för textning av en teaterföreställning.

Vid textning av en teaterföreställning blir man tvungen att förkorta repliker och bearbeta texten. I publikenkäter har åskådare som behöver textning framför allt framhållit betydelsen av en högklassig textning för teaterupplevelsen. Vi rekommenderar alltså att man för textning av föreställningar i första hand skulle använda sig av professionella av-textare. Kontaktuppgiter till dem kan man t.ex. söka på FÖTF:s söktjänst.

Teatertextningar till näytelmät.fi-databasen

Finska hörselförbundet, Finlands Dramatiker och Manusförfattare (Sunklo) rf och Finlands Teatrar rf har dessutom påbörjat ett projekt för att lägga in teatertextningar i anslutning till näytelmät.fi-databasen. Genom att samla alla teatertextningar på ett ställe kunde man effektivt förmedla kunskap om redan förefintliga textningar av pjästexter i samband med köpet av pjäsrättigheter och på det viset möjliggöra ett fortsatt utnyttjande av textningarna. I rekommendationsavtalet tar man också ställning till ett omarbetande av textningen vid återutnyttjande, och ersätttningnivån i anslutning till detta.

Minimigagerekommendationer

Minimigagerekommendationer för teatertextning och villkoren för återbruk (pdf)

Teater för alla!

I Kultur för allas handbok i tillgänglig verksamhet för teatrar "Teater för alla!" hittar man information om hur textning förverkligas på teatrarna.

 
Siirry sivun alkuun