Ohita navigaatio

19.5.2015

Tarja Halonen och Tiina Rosenberg
Styrelsens tidigare ordförande Tarja Halonen och nya ordförande Tiina Rosenberg

Tiina Rosenberg är ny ordförande för föreningen För kultur på lika villkor r.f.

Årsmötet för föreningen För kultur på lika villkor r.f. valde Tiina Rosenberg till föreningens nya ordförande. Tiina Rosenberg verkar som Konstuniversitets rektor. Rosenberg har gjort en lång karriär vid svenska universitet bl.a. som professor i teatervetenskap och genusvetenskap.

— Det är en stor ära för mig att arbeta för en jämlik kultur och att tillsammans med Kultur för alla skapa förutsättningar för ett tillgängligt kultur- och konstfält, konstaterade Tiina Rosenberg.

Styrelsemedlemmar

Övriga invalda styrelsemedlemmar var Emma Helle (Konstnärsgillet i Finland), Kimmo Levä (Finlands museiförbund rf), Rauha Maarno (Finlands biblioteksförening rf), Minna Prunnila (Medborgarinstitutens förbund MiF) samt Ilmi Villacís (Läscentrum rf). I styrelsen fortsätter Aila Sauramo (Finlands Symfoniorkestrar rf) och Tommi Saarikivi (Finlands Teatrar rf).

Fyra medlemmar av ny styrelse

Aila Sauramo, Tiina Rosenberg, Minna Prunnila och Tommi Saarikivi

För kultur på lika villkor r.f.

För kultur på lika villkor r.f. upprätthåller servicen Kultur för alla. Kultur för alla är en nationell organisation på konst- och kulturfältet. Servicens uppgift är att erbjuda konst- och kulturaktörer kunskap om och stöd i frågor gällande tillgänglighet och mångfald. Servicen samarbetar med såväl konst- och kulturorganisationer som olika publikgrupper.

Medlemsorganisationer i För kultur på lika villkor rf är CirkusInfo Finland, Finlands biblioteksförening rf, Finland Festivals rf, Finlands filmstiftelse, Finlands museiförbund rf, Finlands Teatrar rf, Finlands Symfoniorkestrar rf, Konstnärsgillet i Finland, Läscentrum rf, Medborgarinstitutens förbund MiF, Suomen kulttuuritalot ry (föreningen för kulturhusen i Finland), Taiteen perusopetusliitto TPO (föreningen för konstundervisning), Teatercentrum rf och Teaterinfo Finland.

Föreningens årsberättelse för 2014 (på finska)

Mer info

Verksamhetsledare
Rita Paqvalén
rita.paqvalen (a) cultureforall.fi
tel. +358 (0)40 674 3528
www.kulttuuriakaikille.fi

 
Siirry sivun alkuun