Ohita navigaatio

3.3.2015

Teatteri Tottis Den sista blomman - Viimeinen kukka, urpremiär 28.3 och turné

Teatteri Tottis vårnyhet, Den sista blomman - Viimeinen kukka, får urpremiär i Helsingfors den 28.3.2015. Pjäsen handlar om den finlandssvenska teckenspråkiga kulturen och den språkliga identiteten. Teatteri Totti är Finlands enda professionella teckenspråkiga teater.

Ett brev från det förflutna förändrar unga Elisas liv. Hennes öde blir bundet till den första skolan för de döva i Finland och till finlandsvensketens kärna. Mitti sorg, tårar och uppgivenhet finns det dock också liv, lycka och ett nytt hopp.

Det finlandssvenska teckenspråket är hotat

Som minoritetsspråk är det finlandssvenska teckenspråket hotat. Carl Oscar Malm grundade Finlands första dövskola i Borgå år 1846 där det svenska teckenspråket var undervisningsspråk. Skolan lades ner år 1993. Detta politiska beslut tvingade många familjer att söka utbildning på teckenspråk för sina barn i Sverige. Många var tvungna att flytta hemifrån. Vad hände dessa familjer och hur mår de nu?

Fiktiv historia

Den sista blomman - Viimeinen kukka är en fiktiv historia om en ung kvinna. Ett brev från det förflutna förändrar Elisas liv. Hennes öde knyts till Finlands första dövskola och hjärtat av finlandssvenskheten. Mitt i sorg, tårar och uppgivenhet finns också liv, lycka och ett nytt hopp. Pjäsen försiggår i nutid men binds också starkt ihop med det förflutna. Som källmaterial har använts fakta från gamla tidningsartiklar och döva familjers historia. Arbetsgruppen började sitt arbete redan år 2013 och manuskriptet blev färdigt 2014.

Föreställningar

Urpremiär: 28.3.2015 Teatteri Union. Pjäsen är på finlandssvenskt teckenspråk. (Premiär har rösttolkning på svenska)
Brobergskajen 18, 00170 Helsinki

Föreställningen åker på turné under mars - april. Turnéorterna är Esbo, Borgå, Åbo, Jyväskylä, Vasa, Uleåborg och Stockholm.
Turnéförestallningar

En del av föreställnginar har rösttolkning på svenska, en del på finska.

Speltid: ca 1h 20min
Biljetter www.tiketti.fi

Rekommenderad ålder mer än 10 år.

Mera infomation

Producent Pekka Saukkonen
pekka.saukkonen(a)teatteritotti.fi
+358 44 7525269

 
Siirry sivun alkuun