Ohita navigaatio

17.2.2015

Nätordbok i finlandssvenskt teckenspråk

Suvi är en nätordbok i de finländska teckenspråken - finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. Nätordboken Suvi publicerades 2003 och innehöll då endast finskt teckenspråk. Nu 2015 lanseras den nya ordboksdelen som innehåller finlandssvenskt teckenspråk.

Det finlandssvenska teckenspråksmaterialet i Suvi består av video- och textmaterialet från ordbokspublikationen Se vårt språk! Näe kielemme! (2002). Suvis finlandssvenska del innehåller 70 ordboksartiklar med både svenska och finska motsvarigheter till söktecknen. Artiklarna innehåller också kommentarer om bland annat tecknens användning, och teckenspråkiga exempelmeningar översatta till svenska och finska.

Hotat språk

Det finlandssvenska teckenspråket är ett hotat språk som används av en mycket liten språkgrupp. Språket har en stor intern variation - finlandssvenska teckenspråkiga tecknar på olika sätt, beroende på ålder, skolbakgrund, boningsort och vilka teckenspråk och talade/skrivna språk man har kontakt med i vardagen. Materialet i Suvi baserar sig på videointervjuer med finlandssvenska teckenspråkiga som spelades in under ett finlandssvenskt teckenspråksprojekt inom Finlands Dövas Förbund mellan åren 1998-2002. Tecken ur intervjumaterialet analyserades och omformades till ordboksartiklar i en arbetsgrupp bestående av finlandssvenska döva. Både de intervjuade personerna och arbetsgruppens medlemmar hade gått i dövskolan i Borgå.

Det finlandssvenska teckenspråksmaterialet i Suvi


 
Siirry sivun alkuun