Ohita navigaatio

20.1.2015

Den språkliga mångfalden i Finland hyllas av en ny tvärkonstnärlig festival

Satakielikuukausi ("månaden för hundra språk") är en ny tvärkonstnärlig festival som hyllar modersmål, flerspråkighet och språklig mångfald. Satakielikuukausi inleds den 21 februari på Internationella modersmålsdagen och avslutas den 21 mars på Världspoesidagen och Internationella dagen mot rasism med Modersmålets festival och Satakieliklubben i Helsingfors.

Under festivalen granskas modersmålets och språkens betydelse genom konst, möten och gemensamt skapande. Festivalen arrangeras i år på tre orter - i Helsingfors, Esbo och Åbo.

Syftet med festivalen är att synliggöra Finlands språkliga mångfald och de olika möjligheter som flerspråkigheten öppnar för. Under månaden frågas hur språk låter, känns och smakar, hur språk ser ut och vilken betydelse de har för byggandet av en identitet och trygghetskänsla. Festivalens bärande tanke är: "Då du förstår mitt språk, behöver du inte vara rädd".

Festivalprogrammet består bland annat av diktuppläsningar, författarträffar, konst- och rimworkshops, konstinstallationer och -utställningar, ljudkonst, föredrag, seminarier och samtal. Målsättningen är att festivalen blir nationell och årligt återkommande samt att den inte bara pågår på bibliotek, museer och i kulturhus, utan även i skolorna, på tidningarnas sidor, i hemmen och på arbetsplatserna. Arrangörerna uppmanar alla som är intresserade av språklig mångfald att på festivalens Facebook-sida göra reklam för sina evenemang och delge sina tankar och idéer kring hur vi alla genom små och stora gärningar kan stöda flerspråkighet.

Litteraturens flerspråkighet


En viktig utgångspunkt för festivalen är, vid sidan om att hylla språklig mångfald, att påminna om hur viktigt det är att stöda individens rätt till sitt eget modersmål. Den här rätten är speciellt viktig för de författare och konstnärer för vilka språk är det konstnärliga uttrycksmedlet.

Den finländska vardagen levs och görs på många språk. Även konsten och litteraturen, som gestaltar denna mångfald, föds på olika språk. Vi behöver nya strukturer och konkreta insatser, som gör det möjligt för författare, som skriver på andra språk än finska och svenska, att kunna etablera sig, bli recenserade, kvalitetsgranskade och synliggjorda. Den här frågan uppmärksammandes under 2014 flera gånger i olika medier. Även i Helsingin Sanomats nyårsöversikt (31.12.2014), där redaktionen hade listat de 15 viktigaste frågorna för år 2015, handlade punkt 13 om de annanspråkiga författarnas arbetsmöjligheter.

Festivalen Satakielikuukausi 2015 erbjuder en utmärkt möjlighet att bli bekant med författare och konstnärer med olika språklig bakgrund. Samtidigt öppnar festivalen för en bredare diskussion kring hur den språkliga mångfalden i Finland - inklusive den historiska, som utgörs av t.ex. romani, teckenspråk och de samiska språken - ska och kan stödas.

Arrangörer


Satakielikuukausi arrangeras av Babel-projektet, Catalysti ry, Entressebiblioteket, Helinä Rautavaara museet, Helsingfors stadsbibliotek, Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland -projektet, Kulturcentret Caisa, Kulturcentret Stoa, Kulturcentret Vuotalo, Kultur för alla, Läscentrum, Nuoren Voiman Liitto, Sivuvalo-projektet, Tiuku ry och World Builders International ry. Festivalen koordineras av Kulturcentret Caisa.

Kontaktuppgifter

Tomi Purovaara, stf. direktör, Kulturcentret Caisa
(09) 310 37501, tomi.purovaara(a)hel.fi
På svenska:
Rita Paqvalén, verksamhetsledare, Kultur för alla
040-674 3528, rita.paqvalen(a)cultureforall.fi

Mer info på evenemangets hemsida och Facebook-sida.

 
 
Siirry sivun alkuun