Ohita navigaatio

14.11.2014

Evenemang för alla!

En ny checklista hjälper evenemangsarrangörer att utvärdera och utveckla den egna verksamheten

I somras gav Kultur för alla i samarbete med Finland Festivals rf ut en finskspråkig tillgänglighetshandbok för de finländska kulturfestivalerna och -evenemangen - Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen. Nu har checklistan för tillgänglighet och mångfald vid festivaler, som fanns med som en bilaga i handboken, getts ut separat och även översatts till svenska.

Att främja tillgängligheten på festivaler innebär att öppna möjligheten för alla att ta del av dem både som besökare och som artist. Med hjälp av checklistan kan arrangörer lätt utvärdera tillgängligheten och mångfalden på det egna evenemanget samt de områden som bör utvecklas. Checklistan fungerar även som en minneslista, tankeväckare och idéspruta. Listan hjälper aktörer att undersöka hur väl evenemanget fungerar utgående från besökarnas och de uppträdandes behov.

Frågorna på checklistan ansluter sig till strategiarbete och planering, uppmärksammandet av mångfald, kommunikation, prissättning, service och biljettförsäljning, evenemangsområdet och -utrymmen samt inredning och programutbudets tillgänglighet.

Checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenemang finns tillgänglig på svenska och finska i PDF- och DOC-version på servicen Kultur för allas hemsida:

På svenska på adressen: kulturforalla.fi/tillganglighet_checklistor
På finska på adressen:
kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tarkistuslistat_arvioinnin_tueksi_tapahtumat


Handboken

Checklistan kompletteras av den finskspråkiga handboken Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen som ger arrangörerna konkreta tips och exempel på olika lösningar. Handboken hittas i PDF- och DOC-version på servicen Kultur för allas hemsida.

Kultur för alla

Checklistan har producerats av servicen Kultur för alla. Servicen Kultur för alla främjar kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer. Servicen stöder kulturfältet i frågor gällande tillgänglighet och mångfald genom bland annat information, kunskap och konkreta redskap. Servicen drivs av föreningen För kultur på lika villkor rf.

Mer information

Planerare Outi Salonlahti
Servicen Kultur för alla
outi.salonlahti(a)cultureforall.fi
tel. 040 963 9908

 
Siirry sivun alkuun