Ohita navigaatio

26.9.2014

Gratis tillgång till kulturtjänster för låginkomsttagare - pilotprojektet för Kulturpasset startar

Servicen Kultur för alla har startat pilotprojektet för Kulturpasset i september 2014.

Målet med projektet är att förbättra låginkomsttagares möjligheter att ta del av konst och kultur. Projektet kommer att skapa nya former av samarbete mellan aktörer inom kultur- och socialbranschen samt introducera kulturfältet för nya publikgrupper. I projektet testas verksamhetsmodeller, genom vilka det är möjligt att få biljetter till olika kulturtjänster gratis eller betydligt billigare. Syftet är att verksamhetsmodellerna kunde tillämpas runtom i landet.

Planeringen av verksamhetsmodellerna påbörjas tillsammans med bl.a. Esbo stadsteater, Gallen-Kallela museet, Cellosalen, dansteatern Glims & Gloms, socialtjänster för vuxna i Esbo och Työttömien ja velkaisten tuki ry (föreningen för stöd för arbetslösa och skuldsatta). Nationella sakkunniga från social- och kulturfältet utnyttjas också i planeringsarbetet. I pilotprojektet deltar också Förbundet Utvecklingsstörning, Kommunförbundet, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore, undervisnings- och kulturministeriet, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Teatrar rf samt Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik vid Helsingfors universitet och expert på fattigdom. Pilotprojektet (9/2014-12/2015) finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kultur är inte en lyx!


Människor i ekonomiskt svåra situationer tvingas dra ner på sin totala konsumtion, och då kan användningen av kulturtjänster bli mycket småskalig. Deltagande i kulturlivet och upplevandet av konst borde ändå inte ses som en lyx, utan som en grundläggande rättighet för alla. Studier visar att kultur främjar människors livskvalitet, hälsa och integration i samhället. Projektets utgångspunkt är att var och en bör, oavsett inkomst, ha tillgång till konstnärliga och kulturella tjänster på basen av personliga intressen och kunna känna sig som en önskad och välkommen besökare.

Europeiska modeller


Många europeiska länder har redan i flera år använt olika lösningar, till exempel olika typer av kulturkort och -biljetter, för att göra kultur tillgängligt för alla oavsett inkomst. Ett flertal aktörer inom kulturbranschen har förbundit sig till dessa modeller och många organisationer inom socialbranschen är också engagerade i verksamheten. Aktörer inom socialbranschen är i en nyckelposition i de europeiska modellerna och tillsammans med aktörer inom kulturbranschen lyfter de fram utbudet av kulturtjänster och utvecklar de möjligheterna att delta.

Kultur-och socialbranschens erfarenheter


Servicen Kultur för alla samlar information om organisationer inom kultur- och socialbranschen i Finland som i fortsättningen är intresserade av projektet. Kontakta oss om du är intresserad - vi berättar gärna mer om projektet: projektledare Aura Linnapuomi, servicen Kultur för alla, aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi, tfn: 040 931 0576. Vi tar också gärna emot information om verksamheter och projekt som liknar pilotprojektet för Kulturpasset.

Ytterligare information:

Aura Linnapuomi, projektledare
Servicen Kultur för alla
aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi
tfn: 040 931 0576
Om projekt i finska


Servicen Kultur för alla främjar kulturtjänster som är öppna för alla och som tar hänsyn till många olika målgrupper. Servicen erbjuder information och verktyg för främjandet av tillgänglighet och mångfald inom kulturella tjänster. Servicen drivs av För kultur på lika villkor rf.
 
Siirry sivun alkuun