Ohita navigaatio

15.9.2014

En hand kännar sig för glasskiva
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

En utställning för flera sinnen utarbetad för blinda och synskadade personer öppnades i Ateneum

FOKUS: Ängeln 10.09.2014 - 07.12.2014. Fritt inträde till 16.10!

FOKUS-utställningen presenterar en flersinnesmetod som utvecklats av kroaten, konsthistorikern Nataša Jovičić, där man genom beröring och ljud kan studera en målning. Programmet är främst avsett för synskadade men kan vara intressant också för seende personer.

målning Sårad ängel, bord med glasskivor, Kurator  Nataša Jovičić och tf. museichef Timo Huusko
Kurator Nataša Jovičić, tf. museichef Timo Huusko. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Hugo Simbergs målning Sårad ängel (1903) hör till den fi nländska konstens mest älskade verk. Målningen tilltalar betraktaren på fl era olika sätt - tolkningarna är lika många som betraktarna. När konstnären för första gången presenterade verket vid Finska konstföreningens årliga utställning fanns
det endast ett tankstreck där verkets namn skulle ha funnits. Det var konstnärens sätt att berätta att det inte finns någon enda riktig tolkning. Var och en skapar sig en egen bild av verkets innebörd och upplever det på sitt eget sätt. Genom Nataša Jovičićs metod blir tolkningarna ytterligare flera.

Utställningens kurator är Nataša Jovičić.

Mera information:
Konstmuseet Ateneum

Två kvinnor känner sig för glasskivor
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

 
Siirry sivun alkuun