Ohita navigaatio

13.6.2014

Temabild av nyheter

Allas gemensamma kulturarv

Enkät om beredningen av ratificeringen av Farokonventionen

Den 20: de mars 2014 godkände statsrådet ett principbeslut om den nationella kulturmiljöstrategin 2014¬-2020. En åtgärd som framförs i beslutet är att Finland ansluter sig till den nya internationella kulturarvskonventionen dvs. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde och betydelse för samhället, känd som Farokonventionen. Ratificeringen av konventionen bereds av Museiverket och Finlands Hembygdsförbund.

Enligt konventionen avser man med kulturarv det gemensamma goda som medborgarna känner som sitt eget i sina samfund. Begreppet kulturarv uppfattas i vid mening: det omfattar landskap och bebyggda kulturmiljöer, föremål, seder och traditioner samt historiemedvetenhet och berättelser och minnen som bygger upp betydelsen av det förgångna. Kulturarvet konkretiseras i det som vi finner vara viktigt samt hur vi vill presentera det förflutna i nutiden med blicken samtidigt vänd mot framtiden.

Med den här enkäten sammanställs information för beredningen av ratificeringen av Farokonventionen.

Enkäten är öppen: 15.4-15.8.2014
Enkäten är öppen för alla

Mera information

 
Siirry sivun alkuun