Ohita navigaatio

30.11.2010

Magasinet Alla ombord! - det salutogena museet

Här berättas om erfarenheter som gjorts, om de modeller som utarbetats för att fler ska kunna arbetad med konceptet "En Filosofi för tillgänglighet."


Här kan du läsa om… Hur projektet kom till, om arbetet med en expertgrupp av barn, om hur det nya pedagogiska rummet på Vasamuseet växte fram i samarbete med barn, formgivare,
konstnärer, pedagoger, utställningstekniker, rehabiliteringspersonal m.fl.

Här finns artiklar om verksamheten i det pedagogiska rummet och med de så kallade Äspingarna på Astrid Lingrens barnsjukhus. Fördjupningsartiklar om de olika perspektiven
som projektet bygger på. Expertbarnens egna artiklar om vad arbetet i projektet inneburit. Intervjuer med och artiklar av forskare, läkare, pedagoger, konstnärer, formgivare och andra som p olika sätt medverkat.

Ladda ner ditt ex. Alla ombord! magasinet och lyssna på magasinet: www.allaombord.se


Statens maritima museer, RBU/ Stockholms län, Rädda Barnen, Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Specialpedagogiska skolmyndigheten och HANDISAM. Projektet har genomförts med stöd av Arvsfonden.

 
Siirry sivun alkuun