Ohita navigaatio

15.12.2009

Bee fish swish their tails as they look at sunflowers.

Alla ombord!Program och aktiviteter

 

Ett nytt pedagogiskt rum finns på Vasamuseet. Rummet är en helhetsupplevelse för alla sinnen och uppmuntrar till självständighet, upptäckter, lärande, delaktighet, träning och samarbete. Här åker vi dykarklocka, inte handikappshiss! Vi har som första museum i världen en s.k. situationskarta i bliss. Pedagogiska program kan bokas på teckenspråk. Verksamheten fungerar även i rehabiliterings-och habiliterings sammanhang.
Program och aktiviteter i rummet måste förbokas och sker alltid tillsammans med museets pedagoger.

På helgerna bedrivs ibland öppen verksamhet. De olika programmen utgår från skeppet
Vasa och 1600-talet. Till exempel kan du studera marinarkeologi, arbeta med segel och rep. Du kan prova på hur man styrde skeppet, träffa båtsmannen och hans vänner. Du kan prova kläder, få veta vad man åt, sov, vad man gjorde när man var ledig eller vad som hände om man blev sjuk osv.


Projektet har två mobila enheter, dessa kallar vi för Äspingar efter de mindre båtar som
följde Vasa. Äspingarna är stationerade på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge. Enheterna innehåller material för läkande lek, upptäckter och träning med skeppet Vasa som tema. Med dessa enheter förenar vi museets ordinarie pedagogiska verksamhet med en aktiv rehabiliteringsprocess för barn och unga.

 

Ett Magasin kommer att publiceras som innehåller erfarenheterna från projektets process, verksamhet, fördjupningsartiklar och konceptet idé m.m. Materialet ska kunna användas av andra som är intresserade av att arbeta på liknande sätt. Ett seminarium är planerat till den 29 november 2010 på Vasamuseet.

 

Pedagogiska program bokas i förväg på:
undervisningen.vasamuseet@maritima.se tel 08-519 548 53
Studiebesök/föreläsningar om konceptet, kontakta:
Projektledare/Konceptutvecklare: Carina Ostenfeldt
carina.ostenfeldt@maritima.se tel. 0701-10 56 13
Lyssna och läs mer om projektet, verksamheten och
bokningar på www.allaombord.se

____________________________________________________________________

Alla ombord! - det salutogena museet är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt
på Vasamuseet i Stockholm som pågår under 2008-2010. Projektet stöds av Allmänna
arvsfonden och är ett samarbete mellan Statens maritima museer, RBU/ Stockholms län, Rädda Barnen, Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handisam. Idé och konceptansvarig är Carina Ostenfeldt.
Målet är att alla barn och unga med olika funktionsmöjligheter ska kunna tillgodogöra sig,
uppleva och aktivt delta i den pedagogiska verksamheten på jämställda och värdiga villkor.Det salutogena museet är ett koncept som bygger på en filosofi för tillgänglighet som innebär att man ser tillgänglighet som en fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och hälsa.Därför utgår vi från FN:s Barnkonvention. Projektet har därför utvecklats i nära samarbete med en expertgrupp av barn.

Genom att skapa sammanhang som är begripliga, meningsfulla och hanterliga arbetar vi utifrån ett salutogent grundperspektiv som främjar hälsa. Vi har ett sociokulturellt synsätt på lärande och utveckling vilket bl.a. innebär att vår läromiljö och verksamhet
är rik på erbjudande och utmaningar.

Vi arbetar därför med:
• Expansivt fokus - breda inkluderande och frigörande lösningar som uppmuntrar till
självständighet, delaktighet och nya copingstrategier.
• Funktionsutvecklar i stället för att anpassa och mångfunktionalitet. Att passa rätt från start.
• Arbetet är en process av lärande som fungerar som ett innovativt nav för hela verksamheten.

 

 
 
Siirry sivun alkuun