Ohita navigaatio

14.12.2007

Bifiskar viftar på sina stjärtfenor medan de tittar på Solrosorna.

Nordiskt seminarium om tillgänglighet till scenkonst i Stockholm 14-15.2.2008

INBJUDAN TILL NORDISKT SEMINARIUM
14-15 februari 2008 i Stockholm

Den gemensamma utgångspunkten för nationell kulturpolitik och handikappolitik är alla människors lika värde och rättigheter. Det är en utmaning för kulturlivet att se till att personer med funktionshinder kan uppleva en teaterföreställning, en gästande dansensemble eller en musikgrupp på samma villkor som andra.

Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth uttalade häromdagen, med anledning av ett projekt om ökad tillgänglighet vid Göteborgs stadsteater, följande: "Exemplet i Göteborg visar på vilka fantastiska möjligheter som faktiskt finns, med smart teknik och stark vilja, att göra scenkonsten tillgänglig. Det är min övertygelse att vi med exempel som dessa kan flytta fram positionerna för ett tillgängligare kulturliv".

Detta är utgångspunkten för det nordiska seminarium som Statens kulturråd bjuder in till i Stockholm den 14-15 februari 2008. Fokus kommer att ligga på tanken att tillgänglighet skall genomsyra hela verksamheten, inte bara lokaler eller enstaka projekt. Vi har därför valt att bjuda in ledare och chefer, liksom personer som på olika sätt kan påverka framtiden inom området i de nordiska länderna. Seminariet kan ses som en startpunkt för ytterligare aktiviteter och kanske ett nordiskt nätverk kring tillgänglighetsfrågor inom scenkonsten.

Programmet börjar torsdagen den 14 februari kl 11.30 med gemensam bussresa till Riksteatern i Hallunda. Efter lunch öppnas seminariet av Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.
Seminariet har följande teman:
- Tillgänglighet till kultur utifrån olika perspektiv
- Praktiska exempel - bland annat Riksteaterns succéföreställning Odysséen
- Samtal kring hinder och möjligheter för en ökad tillgänglighet till scenkonsten
Det avslutande samtalet på fredagen leds av Handisams generaldirektör Carl Älfvåg. Seminariet avslutas med en gemensam lunch som beräknas vara klar fredagen den 15 februari kl 13.30.

Seminariet planeras av Kulturrådet i samarbete med Nordiska Handikappolitiska Rådet och Riksteatern. Konferensen sker i samband med Sveriges ordförandeår i Nordiska Ministerrådet.

Kulturrådet står för kostnaderna för seminariet med stöd från Nordiska Handikappolitiska Rådet.
Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1-5
Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99
www.kulturradet.se

Kontaktpersoner på Kulturrådet:
Birgitta Modigh, sakkunnig (tel. +46 8 519 264 16, e-post birgitta.modigh@kulturradet.se)
Veronica Lamppa Lönnbro, handläggare teater och musik (tel. +46 8 519 264 24,
e-post veronica.lamppa@kulturradet.se)
Ingrid Hemström, handläggare tillgänglighet (tel. +46 8 519 264 94,
e-post ingrid.hemstrom@kulturradet.se).

Anmälan om deltagande skickas till Birgitta Modigh birgitta.modigh@kulturradet.se
(tel +46 8 519 264 16) senast tisdagen den 15 januari 2008. Ange i anmälan om du behöver teckenspråkstolk eller särskilda tekniska hjälpmedel. Ange också om du önskar vegetarisk mat eller om du har andra särskilda önskemål när det gäller maten.

Kulturrådet kommer att skicka ut ett detaljerat program efter att anmälningstiden har gått ut.

 
 
Siirry sivun alkuun