Ohita navigaatio

19.11.2007

Bifiskar viftar på sina stjärtfenor medan de tittar på Solrosorna.

Två kulturseminarium om tillgänglighet i Oslo och Stockholm


Två kulturseminarium arrangeras av Sektornettverk för kultur inom Nordiska Handikappoltiska Rådet. Det första arrangeras tillsammans med Statens senter for arkiv, bibliotek og museum i Norge och äger rum den 28 januari i Oslo. Huvudtema är tillgänglighet till litteratur och bibliotek. Även ny teknik kommer att behandlas på seminariet. Program meddelas senare. Kontaktperson för seminariet är anne.eldrid.jordfald@abm-utvikling.no


Det andra seminariet fokuserar på tillgänglighet till scenkonsten och arrangeras i samarbete med svenska Kulturrådet. Det går av stapeln 14-15 februari i Stockholm och program meddelas senare. Kontaktperson för seminariet är: birgitta.modigh@kulturradet.se

 
 
Siirry sivun alkuun