Ohita navigaatio

11.6.2007

Bifiskar viftar på sina stjärtfenor medan de tittar på Solrosorna.

Making Cultural Heritage Truly Inclusive - konferens i Helsingfors 11.-12.10.2007

Making Cultural Heritage Truly Inclusive
Prospects of accessibility in Nordic museums
Conference to be held in Helsinki 11.-12.10.2007

Under konferensen granskar man kulturarvbranschens målsättningar för tillgänglighet ur olika aktuella synvinklar. Konferensen riktar sig till aktörer inom kulturbranschen och personer som är intresserade av kulturmålens tillgänglighet. I inläggen kartläggs särskilt framtida målgrupper och hittills ouppmärksammade hinder.

Samhället och befolkningsstruktur förändras. Framtidens utmaning gäller vem som har rätt till kulturarvet. Vilka nya förväntningar om tillgänglighet kommer man att ha på vårt kulturarv? Vem är förlorare? Till målsättning hör också en utvärdering av verkan av hittills förverkligade projekt, samt att främja ett utbyte av erfarenhet på nordisk nivå.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Statens konstmuseum, Finlands nationalmuseum och Finlands museiförbund. Tillfället ingår i Finlands ordförandeprogram i Nordiska ministerrådet och för finansieringen svarar undervisningsministeriet, Nordiska ministerrådet och arrangörerna. Konferensen ingår i programmet för det tvååriga projektet Tillgänglighetsnätverk för museer i Norden.

Konferensspråket är engelska. Konferensen hålls vid Finlands nationalmuseum (Mannerheimvägen 34, Helsingfors).

Ytterligare information och anmälning: www.accessibility2007.info

 
 
Siirry sivun alkuun