Ohita navigaatio

Moninaisuuskoulutukset

Tarjoamme moninaisuuteen liittyviä koulutuksia kulttuuriorganisaatioiden henkilökunnalle. Tarjoudumme myös tekemään yhteistyötä koulutusten järjestämisessä eri puolilla Suomea. Ota yhteyttä!


Koulutus I: Moninaisuuskoulutus

Oletko koskaan pohtinut...

  • Miten muodostaa mielipidettä monikulttuurisuudesta?
  • Mikä on rasismia ja mikä ei?
  • Miten kommunikoida sinulle vieraan kulttuurin edustajan kanssa?
  • Miten huomioida moninaisuutta työyhteisössä?

Koulutuksessa tarkastellaan monikulttuurisuuden määritelmiä sekä pohditaan tapoja ymmärtää ja toimia monimuotoisuutta huomioivassa organisaatiossa. Koulutuksessa perehdytään myös syrjinnän ja syrjimättömyyden syntymiseen.

Liikkeelle lähdetään tarkastellen omaa identiteettiä ja kulttuuria sekä suhtautumista "toiseuteen".

Koulutuksessa herätellään kykyä tiedostaa tekijöitä, jotka ohjaavat omaa ajattelua ja toimintaa. Koulutuksen tarkoituksena on saada aikaan omiin kokemuksiin perustuvia oivalluksia. Tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja antaa eväitä hyvään kohtaamiseen. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti ryhmätöiden sekä keskustelujen kautta.


Koulutus II: Monimuotoisuutta huomioiva ja saavutettava taide- ja kulttuuritoimija

Kulttuuria kaikille -palvelusta on mahdollista tilata omiin tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia tai kehittämispäiviä monimuotoisuuteen ja palveluiden saavutettavuuteen liittyen. Tarkoituksena on antaa kulttuurilaitosten edustajille juuri omiin tarpeisiin, tilanteisiin ja haasteisiin sopivaa koulutusta, joka hyödyttää arkityössä.

Taidekokoelmien parissa työskenteleville räätälöitiin syksyllä 2012 koulutus erilaisten yleisöjen huomioimisesta. Koulutuksessa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: mistä saavutettavuus koostuu ja kuinka sitä voisi konkreettisesti edistää taidekokoelmien näkökulmasta? Koulutuksessa käsiteltyjä kysymyksiä olivat mm. kuinka merkityksellisinä nämä taidemuseon tehtävät näyttäytyvät vähemmistöjen näkökulmasta sekä samaistuvatko erilaiset yleisöt yhteiseen kulttuuriperintöön, kulttuuriin ja kokevatko he kokoelmat ominaan? Keitä olemme me, suhteessa moninaiseen yleisöön? Kenelle teemme/suuntaamme näyttelyt?

Koulutuksessa lähdettiin liikkeelle pohtimalla sitä, mikä muodostaa "me"-ajattelun ja keitä ovat "toiset" joiden saavutettavuutta pyritään parantamaan. "Me-ryhmän" määritelmän selkiinnyttyä lähdettiin tutkimaan sitä, kuinka näemme "erilaiset yleisöt". Ovatko he asiakkaita, vieraita, vai osa meitä? Lopuksi pohdittiin sitä, mikä voisi olla se keino, tai syy, jonka vuoksi erilaiset yleisöt ryntäisivät sankoin joukoin museoon.

Katso myös muut tarjoamamme koulutukset

 
Siirry sivun alkuun