Ohita navigaatio

Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille Kaikukortilla -hanke (8/2021-12/2022)

Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hanke on Taiteen edistämiskeskuksen koordinoima yhteishanke. Kulttuuria kaikille -palvelu keskittyy hankkeessa edistämään tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien ikäihmisten yhdenvertaista kulttuuriin osallistumista ja kulttuurihyvinvointia Kaikukortti-toiminnan avulla. Kaikukortti edistää taloudellista ja sosiaalista saavutettavuutta.

Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja madaltaa esteitä ikäihmisten kulttuuriosallistumiseen. Hankkeen tarkoituksena on löytää keinoja huomioida paremmin ikäihmisiä Kaikukortti-toiminnassa. Hankkeessa huomioidaan ikäihmisten moninaisuus: ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, mikä on tärkeätä huomata niin sote- ja hyte- kuin kulttuuritoimijoiden piirissä. Ihmisen ominaisuudet ja tausta vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on osallistua taiteeseen ja kulttuuriin kokijana. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa etninen tausta, sukupuoli, sukupuoli, taloudellinen tilanne, uskonto, vammaisuus ja äidinkieli.

Kulttuuria kaikille -palvelu tuo sote-ja hyte-toimijoille Kaikukortti -työkalun kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseen ja voi osaltaan auttaa sote- ja hyte- ja kulttuuritoimijoiden välisen yhteistyön välittäjänä. Hanke luo pohjaa valtakunnallisen ikäihmisille suunnatun kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen toimintamalliksi.

Kansallisella ikäohjelmalla kannustetaan mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen. Tavoitteena on varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti. Kokonaisuus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille kokonaisuus koordinoidaan Taiteen edistämiskeskuksen kautta.

Hankekumppanit: 

Aili-verkosto.

Teatterikeskus.

Ota yhteyttä: 

Hankejohtaja Mira Haataja mira.haataja@culturureforall.fi, puh. 040 213 6339

Hankekoordinaattori Seppo Mallenius seppo.mallenius@cultureforall.fi, puh. 040 554 4321

Hankekoordinaattori Marjo Oja-Kaukola marjo.oja-kaukola@cultureforall.fi, puh. 040 541 9244
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin