Ohita navigaatio
Kaikukortin logo

Kaikukortin tietopankki

Tässä osiossa jaetaan linkkejä ja menetelmiä hyvinvoinnin edistämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin.

ARTSEQUAL-hanke

Taiteen ei tarvitse olla vain harvojen etuoikeus. Mitä jos se olisikin kaikille kuuluva peruspalvelu?

ArtsEqual on taideyliopiston koordinoima, monitieteinen tutkimushanke: yksi suurimmista taiteiden ja taidepedagogiikan tutkimushankkeista Suomen historiassa. Kuuden tutkimusryhmän hanke kestää 6 vuotta ajalla 2015–2020. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto.

Lue lisää ArtsEqual-hankkeesta.

ArtsEqual tutkimusryhmiä ovat muun muassa:

Arts in Health, Welfare and Care, joka selvittää, miten taiteet ja taidepedagogiikka voivat tehdä yhteistyötä sote-alan kanssa esimerkiksi nuoriso-, vanhus-, vammais- ja pakolaistyössä. Ryhmä tuottaa tietoa, joka edistää palveluiden saavutettavuutta, tekee näkyväksi taiteiden ja taidekasvatuksen potentiaalia tuottaa hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta sekä taistelee niin sosiaalista ekskluusiota kuin syrjäytymistä tuottavia mekanismeja vastaan.

Socially Responsible Arts Institutions and Artists, joka luottaa siihen, että taide sellaisenaan, ilman erityistä soveltamista, mahdollistaa tasa-arvoisia kohtaamisia erilaisista lähtökohdista tulevien henkilöiden välillä. Taidetta ja tutkimusta tehdään olennaisesti yhteisöissä, yhteisöjen kanssa, niiden ehdoilla ja niitä varten. Toimintamuotoja ovat vankilateatteri, yhteisömuseo, yhteisötaide, yleisökontaktikurssit sekä kaupunkikävelyt.

Impacts of the arts on equality and well-being (taiteen vaikutukset tasa-arvoon ja hyvinvointiin).


Hyvinvoinnin välitystoimisto

Hyvinvoinnin välitystoimisto on Turun ja Jyväskylän seuduilla sekä Kaakkois-Suomessa toimiva ESR-rahoitteinen valtakunnallinen osaamis-, innovaatio- ja välitysverkosto, jossa toimivat taiteilijat, tuottajat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Se kouluttaa, verkostoi, yhdistää, tukee, neuvoo ja kehittää. Hyvinvoinnin välitystoimiston palveluja ovat täydennyskoulutuksen (Tatu ja Sote - taiteen tuotanto hyvinvointityössä) sekä neuvontapalvelun lisäksi tutkimus ja tiedottaminen.

Lue lisää Hyvinvoinnin välitystoimistosta.


Taikusydän

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto. Taikusydän kehittää ja levittää  oman verkostonsa kanssa ratkaisuja, joilla taiteen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Taikusydän kokoaa yhteen hyvät toimintamallit, tutkimus- ja hanketiedon, kytkee alan ammattilaiset toisiinsa ja koordinoi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten laajaa kenttää. Taikusydämen toiminta-aika on vuoden 2018 loppuun.

Lue lisää Taikusydämestä.

Taikusydän kerää tietopankkia hankkeista

Taikusydän kartoittaa taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksien parissa toimivia hankkeita. Hankkeista kerätään tietopankki kaikkien saataville Taikusydämen viestintäympäristöihin. Hanketietoja käytetään mm. taiteen hyvinvointivaikutuksiin liittyvässä tutkimuksessa sekä toimijaverkoston kartoittamisessa.

Lue lisää Taikusydämen tietopankista.

Taikusydämen kokoamia blogeja

Taikusydän on koonnut taiteen, kulttuurin, hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden yhteyksistä kertovia blogeja. Lisäksi mukana on yhteisötaiteeseen keskittyviä blogeja sekä taiteen tekemistä uusissa toimintaympäristöissä käsitteleviä blogeja. 

Tutustu Taikusydämen kokoamiin blogeihin täällä. 

Terveyttä kulttuurista ry

Terveyttä kulttuurista ry on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kulttuuri- ja taideperustaisten menetelmien saaminen osaksi kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamista ja turvaamista. Periaatteena on, että taide kuuluu kaikille. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan myös edistämällä kulttuuri- ja taideperustaisten menetelmien tutkimusta ja kehittämiseen liittyvää hanketoimintaa.

Lue lisää Terveyttä kulttuurista -ry:stä. 

Liity Terveyttä kulttuurista -verkoston Facebookiin täällä. Ryhmään voivat liittyä kaikki terveyttä kulttuurista -toiminnasta kiinnostuneet.


TENHO-hanke

TENHO - elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin -hanke (2015 - 2018) on Sosiaali- ja terveysministeriön Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama yhteistyöhanke, jossa tehdään ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten kanssa taidetoimintaa sirkus-, teatteri- ja elokuvataiteen keinoin kuudella eri paikkakunnalla.

Lue lisää TENHO-hankkeesta.


Myrsky

Lasten ja nuorten säätiön Myrsky jakaa projektitukia paikallisille taideprojekteille, joissa nuoret tekevät taidetta yhdessä ammattitaiteilijoiden kanssa. Projektien tulee tavoittaa myös vaikeassa elämäntilanteessa olevia tai osallisuuden kokemuksen vahvistamista tarvitsevia nuoria. Projektitukien hakuaika on noin kaksi kertaa vuodessa ja niistä tiedotetaan Myrskyn verkkosivuilla. Myrsy-toiminamallia ollaan uudistamassa ja kevääällä 2017 ei järjestetä projektitukien hakua.

Lue lisää Myrskystä täällä.


Taiteen Sulattamo 

Taiteen Sulattamo ry on mielenterveyskuntoutujien ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien eritysryhmien sekä taiteenalojen ammattilaisten perustama yhdistys. Sen tehtävänä on tuottaa yhteisöllistä taidetta ja antaa mahdollisuus jokaiselle  ihmiselle  olla osana taidetta tuottavaa yhteisöä. Sulattamon toiminta kehittää osallistujien elämänhallinnan taitoja taiteellisen ilmaisun, osallisuuden ja vastuun kautta. 

Lue lisää Taiteen Sulattamosta.


 
Siirry sivun alkuun