Ohita navigaatio

Esimerkkejä moninaisuuden huomioimisesta

Tässä osiossa jaetaan esimerkkejä ja kokemuksia siitä, miten taide- ja kulttuuritoimijat ovat ottaneet moninaisuuden huomioon toiminnassaan.

Espoon kaupungin tavoitteellinen rekrytointi

Esimerkiksi Espoon kaupunginkirjastossa on saavutettu tilanne, jossa työntekijöiden äidinkielten jakauma vastaa kaupungin asukkauden äidinkielten jakaumaa. Tähän tilanteeseen on päästy tavoitteellisen rekrytoinnin avulla.


Espoon kaupungin henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2021 (PDF, ei välttämättä saavutettava)


Vammaishistorian museoklinikat

Koneen säätiön rahoittama Vammaisten vaiettu historia -hanke ja Kulttuuria kaikille -palvelu tarjosivat vuonna 2020 museoille noin 1,5 tunnin tapaamisia, joissa keskusteltiin vammaisuuteen liittyvän historian esiin tuomisesta museon toiminnassa. 

Vammaishistorian tallentamiseen ja esittämiseen liittyy ennakkokäsityksiä sekä näkymättömyyttä. Aihe voi tuntua vähän vaikealta ja herättää epävarmuutta. Museoklinikoiden tarkotus oli tarjota museoille saada pohtimis- ja ideointiapua, jonka avulla voi vaikka valmistautua joulukuussa 3.12. vietettävään kansainväliseen vammaistenpäivään.

"Klinikkatohtorit" olivat vammaisuuteen ja historian eri vaiheisiin perehtyneitä asiantuntijoita, lähinnä tutkijoita ja vammaisliikkeen edustajia.

Uutinen museoille suunnatuista klinikoista


Taidekoti Kirpilä queer-luennassa

Taidekoti Kirpilässä järjestetään myös queer-opastuksia. Katso Taidekoti Kirpilän tapahtumat.


Viittomakielisiä opastuksia Helsingin Taidehallissa

Taidehallissa on järjestetty viittomakielisiä opastuksia vuodesta 2019 alkaen. Oppaana toimii Netta Keski-Levijoki.

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin