Ohita navigaatio

Teatterit

Interkulttuurinen ohjaaja - teatteriohjaajan käsikirja viittomakielen kohtaamiseen

Noora Karjalainen tarkastelee opinnäytetyössään Turun ammattikorkeakoululle (2014) teatteriohjaajan interkulttuurista kompetenssia viittomakielisyyden kohtaamisessa. Esimerkkien kautta tarjotaan työvälineitä viittomakielisyyden ymmärtämiseen ja lähestymiseen. Interkulttuurinen kompetenssi on kulttuurienvälisen viestinnän ammattitaitoa, kykyä ymmärtää toisesta kulttuurista tulevien ihmisten kulttuurisidonnaista taustaa sekä käyttäytymis- ja ajattelumalleja.

 
Siirry sivun alkuun