Ohita navigaatio
Kaikukortin logo.

Kaikukortti

Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, teatteriin tai konsertteihin! Kaikukortilla voi hankkia maksutta myös kansalaisopiston kurssipaikkoja. 

Kaikukortti on käytössä Espoossa ja Kainuussa. Lisäksi Lappeenranta kokeilee Kaikukorttia ajalla 6/2017-12/2018,  Savonlinna ajalla 2-12/2018, Karkkila ajalla 5-12/2018 ja Oulu ajalla 25.6.2018-31.12.2019. 

Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.


Mikä on Kaikukortti?

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Kortti on henkilökohtainen eikä se maksa mitään. 

Kaikukorttia voi käyttää kaikkien Kaikukortti- alueiden kulttuuritarjontaan. Poikkeuksena Savonlinnan Kaikukortti-kokeilu, joka on paikallinen eli Savonlinnassa Kaikukortin piirissä oleva kulttuuritarjonta on tarjolla ainoastaan Savonlinnasta Kaikukortin saaneille henkilöille ja Savonlinnasta Kaikukortin saaneet eivät voi käyttää muiden alueiden Kaikukortti-tarjontaa. Pääset tutustumaan eri alueiden Kaikukortti-tarjontaan vasemman laidan sivupalkista tai mobiiliversiossa alta. Linkit  eri alueiden Kaikukortti-sivuille ovat alla kohdassa Missä Kaikukortti on käytössä.


Kuka voi saada Kaikukortin?

Voit saada Kaikukortin, jos

  • käytät asiakkaana palveluita sellaiselta espoolaiselta, kainuulaiselta, karkkilalaiselta, lappeenrantalaiselta, savonlinnalaiselta tai oululaiselta sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana  Kaikukortti-toiminnassa.
  • olet tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja.
  • olet vähintään 16-vuotias.
Kaikukortin haltija voi hankkia maksuttomia pääsylippuja myös alle 16-vuotiaille lapsilleen tai lapsenlapsilleen silloin, kun he menevät yhdessä samaan tapahtumaan (ei koske kansalaisopistojen kurssitarjontaa).

Yhteisön Kaikukortti

Kaikukorttia jakavat sosiaali- ja terveysalan toimijat saavat käyttöönsä yhteisön Kaikukortteja. Kortit ovat organisaatiokohtaisia, ja niitä voi käyttää pieryhmäkäynnin järjestämiseen tai asiakkaan kanssa kahdestaan osallistumiseen. 

Yhteisön Kaikukortin tavoitteena on osallisuuden edistäminen ja osallistumisen helpottaminen. Yhteisön Kaikukortilla työntekijä saa maksuttoman pääsylipun, ja sitä voi käyttää myös yhteisön edustaja kuten opiskelija tai vapaaehtoinen. Yhteisön Kaikukortin käyttämisen edellytys on, että jokaisella pienryhmän jäsenellä on oma Kaikukortti. Voit kysyä lisää yhteisön Kaikukortista oman alueesi Kaikukortti-yhteyshenkilöiltä tai oman alueesi Kaikukortin jakajilta. Lisätietoa saa myös Kaikukortin tukipalvelusta, yhteystiedot ovat tämän sivun alareunassa.Missä Kaikukortti on käytössä? 

Kaikukortti on tällä hetkellä käytössä Espoossa ja Kainuussa. Lisäksi Lappeenranta kokeilee Kaikukorttia ajalla 1.6.2017-31.12.2018,  Savonlinna ajalla 1.2.-31.12.2018, Karkkila ajalla 1.5.-31.12.2018 ja Oulu ajalla 25.6.2018-31.12.2019.

Tavoitteena on, että Kaikukortti-toiminta leviää asteittain pysyväksi toimintatavaksi koko Suomeen toiminnasta kiinnostuneille alueille.

Mistä Kaikukortin voi saada ja minne Kaikukortti käy? 

Voit tutustua Kaikukorttia jakaviin tahoihin ja Kaikukortin kulttuuritarjontaan eri Kaikukortti-alueiden verkkosivuilla: 

Lisätietoa Espoon Kaikukortti-toiminnasta

Lisätietoa Kainuun Kaikukortti-toiminnasta 

Lisätietoa Lappeenrannan Kaikukortti-kokeilusta

Lisätietoa Savonlinnan Kaikukortti-kokeilusta

Lisätietoa Karkkilan Kaikukortti-kokeilusta

Lisätietoa Oulun Kaikukortti-kokeilusta


Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon

Jos Kaikukortti kiinnostaa, voit tutustua vuonna 2018 julkaistuun oppaaseen Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon.  Opas on tarkoitettu kaikille Kaikukortista kiinnostuneille, kuten kunnille, kaupungeille, seutukunnille ja maakunnille. 

Opas kertoo, millaisia käytännön askeleita Kaikukortti-kokeiluun valmistautumiseen ja itse kokeiluun liittyy. Oppaassa on lisäksi mm. Kaikukortti-toimintamalli ja mallipohjat Kaikukortti-käsikirjoista Kaikukortin jakajille ja kulttuurikohteille. 

Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon [DOC].

Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon [PDF].


Kaikukortti-pop up

Kaikukortti-pop up-kohde on Kaikukortti-verkostojen ulkopuolinen toimija, joka tarjoaa erikoisetuja Kaikukortin haltijoille yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa. Lue lisää Kaikukortti pop up -kohteista.


Hinnoittelun saavutettavuus ja sosiaalinen saavutettavuus: 

Saavutettava hinnoittelu lisää taloudellisia mahdollisuuksia osallistua. Maksuton tai edullinen sisäänpääsy voi houkutella kulttuurikohteeseen myös uusia kävijöitä ja kävijäryhmiä.

Lue lisää hinnoittelun saavutettavuudesta. 

Millaista tukea osallistumiselle tarjotaan? Keiden kanssa tehdään yhteistyötä? Sosiaaliseen saavutettavuuteen kuuluu yhdenvertainen asiakaspalvelu ja avoin asenne. Jokaisen on tunnettava itsensä tervetulleeksi sellaisena kuin on. 

Lue lisää sosiaalisesta saavutettavuudesta.

Kaikukortti valtakunnallisesti: 

Kulttuuria kaikille -palvelu kehittää Kaikukorttia valtakunnallisesti. Kehittämistä rahoittavat vuosina 2018-2019 opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kulttuuria kaikille -palvelu. 

Lue lisää Kaikukortin taustoista.

Kaikukortin materiaalipankki

Kaikukortin materiaalipankissa on saatavilla Kaikukorttiin liittyviä ohjeita, kuten  Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli, viestintäsuositukset ja graafiset elementit Kaikukortti-verkostojen käyttöön. 

Kaikukortin materiaalipankin osoite saatavilla Kaikukortti-verkostoille pyynnöstä Kaikukortin tukipalvelusta, yhteystiedot alla.


Lisätietoja, yhteystiedot:
Aura Linnapuomi, hankejohtaja
Kaikukortin tukipalvelu
Kulttuuria kaikille -palvelu
aura.linnapuomi (a) cultureforall.fi 
puh. 040 931 0576

Mira Haataja, hankekoordinaattori
Kaikukortin tukipalvelu
Kulttuuria kaikille -palvelu
mira.haataja (a) cultureforall.fi
puh. 040 213 6339

Seppo Mallenius, it-koordinaattori
Kaikukortin tukipalvelu
Kulttuuria kaikille -palvelu
seppo.mallenius (a) cultureforall.fi
puh. 040 5544 321

Kaikukortti valtakunnallisesti facebookissa 

Kaikukortti Espoossa facebookissa

Kaikukortin graafinen elementti.

 
Siirry sivun alkuun
Selkologo, jossa valkoinen paksu nuoli mustalla taustalla ja kuvan alla sana selko.


Tietoa Kaikukortista selkokielellä


Kaikukortin graafinen kuva-elementti

Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon

Kaikille kulttuuria Kaikukortilla – Opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon [PDF]


 

Kaikukortin valtakunnallinen esite


Kaikukortin valtakunnallinen esite 2018 [PDF]

Kaikukortin valtakunnallinen esite 2018 [DOC]

Kaikukortin valtakunnallinen esite 2017 [PDF]

Kaikukortin valtakunnallinen esite 2017 [DOC]


Kaikukortin logo


Hyvä käytäntö -palkinto 

Kaikukortti-toimintamalli voitti Talentia ry:n  vuoden 2018 Hyvä käytäntö -palkinnon!

Hyvä käytäntö -palkinto 2018 -logo

Hyvä käytäntö -palkinto Kaikukortti-toimintamallille


Haiku Kaikukortille


Kaikukortti sai tilausteoksena oman haikun 29.5.2018. Lue runoilija Henriikka Tavin haiku Kaikukortille täällä. Haiku juhlistaa Kaikukorttia ja kahta hanketta, Kulttuuripassin pilotointihanketta ja Kulttuuripassin jatkohanketta, joiden aikana Kaikukortti kehitettiin nykyiseen muotoonsa.


Kaikukortin taustoista 


Kaikukortin taustalla on Kulttuuripassin pilotointihanke (9/2014-12/2015), Kulttuuripassin jatkohanke (9/2014 - 15/2018) sekä Kaikukortti kaikuu -hanke (11/2017-12/2019)

Lue lisää Kaikukortin taustoista.


Mistä kaikki alkoi? 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus loppuraportin (2014)  20. toimenpide-ehdotus: 

"Työryhmä esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää poikkihallinnolliset toimet, joiden tuloksena taloudellisesti heikommassa asemassa olevat henkilöt voivat käyttää taide- ja kulttuuripalveluja edullisesti tai maksutta. Suomeen tulee luoda järjestelmä, jonka avulla pienituloinen henkilö voi osallistua taide- ja kulttuuritarjontaan maksutta tai alhaisella pääsymaksulla. Ns. kulttuuripassin jakamisessa tulee käyttää hyväksi muun muassa sosiaalialan järjestöjä ja muita organisaatioita. Työryhmä esittää, että ministeriön tuella toteutetaan yhdellä paikkakunnalla pilottihanke, jossa testataan toimintamallin sopivuutta Suomeen. Hankkeen käytännön toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa." (Emt, 62-63.)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2014) Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15.


Lisää aiheesta:
Kansallisgalleria Kaikukortti-pop up -kohteena Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi


Kaikukortti Kainuussa – pienituloisille maksuttomia pääsylippuja myös vuonna 2017

Kaikuja - keskustelua Kaikukortista ja kulttuurista (13.12.2016 Kajaanissa) -tilaisuus tallenteena YouTubessa.

Blogiteksti "Oikeus osallistua kulttuuriin Kaikukortilla" Mira Haataja 14.11.2016


Kaikukortti- oikeus osallistua kulttuurielämään. Mira Haatajan esitys Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivät Kajaanissa. 14.10.2016.

Kaikuja - keskustelua Kaikukortista ja kulttuurista -aamiaistilaisuuden (3.5.2016 Helsingissä) esitykset tallenteena Youtubessa.


Blogiteksti "Kaikukortilla elämyksiä", Taina Hyvönen, maaliskuu 2016.


Blogiteksti "Kaikukortti - kulttuuria kengännaugabudjetilla", Pedro Herrero helmikuu 2016, Kulttuurituottaja ylempi AMK -blogi


Esitys "Kaikukortti toimii Espoossa", Aura Linnapuomi 4.9.2015, Kulttuurin Kaukametsä -seminaari (videotallenteen kohdassa 20:07)


Blogiteksti "Kaikukortilla kulttuuria!", Mira Haataja 27.4.2015, Kulttuuria kaikille -palvelun blogi

Artikkeli "Konst till priset av en bröd" (ruotsiksi), Rita Paqvalén, julkaistu Nytid.fi:ssä 28.4.2014


Artikkeli "Kulttuuripassilla ilmaiseksi sisään", Aura Linnapuomi, Suomen Kansallisgallerian Arvoisa yleisö -verkkosivusto, sivu 131 (julkaistu alunperin TAKU-lehdessä 1/2012)

Blogiteksti "Kaikukortti-kokeilu alkoi Espoossa - ajatuksia kulttuuri- ja sosiaalialan yhteistyöstä", Aura LInnapuomi 23.4.2015, Suomen Teatterit ry:n blogi


Artikkeli "Kulttuurin Kaikukortti-kokeilu käynnistyy", Aura Linnapuomi, julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön Etusivu-verkkolehdessä 26.3.2015.


Blogiteksti "Kulttuurielämys on perusoikeus", Aura Linnapuomi 16.12.2014, Kulttuuria kaikille -palvelun blogi (julkaistu alunperin Museo-lehdessä 4/2014)