Ohita navigaatio

Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen

Tälle sivulle on koottu yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen liittyviä oppaita.

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa valtion ja kuntien lisäksi koulutuksen järjestäjät ja työnantajat tekemään yhdenvertaisuussuunnitelmat ja edistämään yhdenvertaisuutta. Suunnitelman laatimisvelvollisuus koskee kaikkia vähintään 30 henkilöä työllistäviä työnantajia. (Tekstin lähde: Oikeusministeriö)

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2019-2022


Kop kop - pääseekö sisään? Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille

Opas (Sisäasiainministeriö 2011) antaa tukea urheilu- ja nuorisojärjestöille yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten vapaa-ajan mahdollisuuksien edistämiseksi. Konkreettiset ohjeet ovat sovellettavissa myös kulttuurijärjestöihin. 


Yhdenvertaisuussuunnittelun opas

Yhdenvertaisuussuunnitteluoppaan tarkoituksena on tukea viranomaisia yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Opas on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelmien yleisten suositusten pohjalta. Sisäministeriön julkaisu 10/2010.

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas [DOC]
Yhdenvertaisuussuunnittelun opas [PDF]


Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu

Arviointityökalu (Oikeusministeriö 2016) auttaa yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Oppaasta löytyy mm. esimerkkejä erilaisiin syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin liittyvistä kysymyksistä.


Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille 

Opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä. Oppaan painoversiota voi tilata osoitteesta: yhdenvertaisuus(a)intermin.fi. Julkaistu 2013.

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille [PDF]
 
Siirry sivun alkuun