Ohita navigaatio

Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu

Kaikukortilla on valtakunnallinen tuki- ja kehittämispalvelu.  Kaikukortti on rekisteröity tavaramerkki. 

Vuoden 2020 alusta Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelu on pysyvä osa Kulttuuria kaikille -palvelua. 

Tuki- ja kehittämispalvelu vastaa Kaikukortin kehittämisestä valtakunnallisesti. Tuki- ja kehittämispalvelun roolina on valvoa Kaikukortin käyttöä valtakunnallisesti.Tuki- ja kehittämispalvelu auttaa uusia alueita kokeilemaan Kaikukorttia, tukee Kaikukorttia jo ylläpitäviä alueita ja ylläpitää Kaikukortin valtakunnallisia tilastoja. Palvelu on mallintanut Kaikukortin kokeilun ja ylläpidon sekä tuottanut ohjeet ja perehdytysmateriaalit alueiden käyttöön. 

Vastuu Kaikukortin kokeilemisen käytännön koordinoinnista ja Kaikukortin ylläpitämisestä alueella on aina paikallinen. Tuki- ja kehittämispalvelun roolina eri Kaikukortti-alueilla on valvoa Kaikukortin käyttöä, antaa paikallisille vastuuhenkilöille koulutusta ja pääasiassa etätukea Kaikukortin kokeilemiseen ja ylläpitoon liittyen sekä osallistua paikalliseen kehittämistyöhön kuten palautekokouksiin. Palvelu on mallintanut Kaikukortin kokeilun ja ylläpidon sekä tuottanut ohjeet ja perehdytysmateriaalit alueiden käyttöön. Palvelu päivittää Kaikukortin valtakunnallista toimintamallia palautteen ja kokemusten perusteella.


Esimerkkejä tuki- ja kehittämispalvelun tehtävistä:

  •  Kehittää Kaikukortti-toimintaa valtakunnallisesti.
  • Antaa Kaikukortti-alueille taustatukea paikallisen Kaikukortti-toiminnan kokeilemisessa, ylläpitämisessä ja koordinoimisessa.
  • Vastaa valtakunnallisen Kaikukortti-toimintamallin päivittämisestä tarpeen mukaan yhteistyössä Kaikukorttia käyttävien ja kokeilevien kuntien, sote-kuntayhtymien ja niiden Kaikukortti-verkostojen kanssa. Päävastuu ja päätäntävalta toimintamallista on Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelulla. 
  • Vastaa Kaikukortti-toimintaan liittyvien valtakunnallisten tilastojen kokoamisesta ja esittämisestä.
  • Vastaa valtakunnallisen Kaikukortti-verkkosivuston ylläpitämisestä ja valtakunnallisesta Kaikukortti-viestinnästä. Uudet verkkosivut www.kaikukortti.fi tulossa keväällä 2020.
  • Järjestää vuosittain valtakunnallisten (etä)kokouksen Kaikukortti-alueiden vastuuhenkilöille.
  • Tuottaa ja ylläpitää valtakunnallisia ohjeita ja perehdytysmateriaaleja Kaikukortti-alueiden vastuuhenkilöille ja Kaikukortti-verkostoille.
  • Osallistuu mahdollisuuksien mukaan alueiden Kaikukortti-verkostojen palautekokouksiin.
  • Markkinoi Kaikukorttia uusille alueille.

Yhteystiedot


Tussipiirros Anna-Maria Isolan puheenvuorosta.
Kuva: Sarjakuvataiteilija Aino Sutinen kuvitti Köyhyys ja kulttuuriset oikeudet -tilaisuuden antia tussipiirroksiksi 1.11.2019. Katso tai lataa itsellesi kaikki kuvat: Aino Sutisen kuvitukset (Dropbox)
 
Siirry sivun alkuun