Ohita navigaatio

Symbolien käyttö

Symboleja kannattaa käyttää opasteissa ja aina, kun kerrotaan kohteen saavutettavuudesta (myös esitteissä ja verkkosivuilla). Symbolit kannattaa myös selittää sanallisesti.

Ennen symbolien käyttöä on tarkistettava, että tilat ja palvelut ovat esteettömyysohjeistusten mukaisia. Tällöin ei törmätä tilanteisiin, joissa symbolia käytetään harhaanjohtavasti ja tosiasiassa esimerkiksi esteettömäksi merkitty hissi onkin liian ahdas. Tältä verkkosivustolta löytyviä tarkistuslistoja voi käyttää apuna kohteen esteettömyyden arvioimisessa.

Esimerkkejä

Esimerkkejä symbolien käytöstä viestinnässä antavat mm. seuraavat verkkosivut (viim. vierailu 30.3.2017):

 
Siirry sivun alkuun

Esteettömyysohjeistuksia

Ruskovaara, Anna (toim.) 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle. Invalidiliitto ry / ESKEH-projekti. Invalidiliiton julkaisuja O.38., 2009. Kirjapaino Öhrling Oy.

Pesola, Kirsti 2009. Esteettömyysopas - mitä, miksi miten. Invalidiliiton julkaisuja O.39. Tyylipaino Oy.

Verkkosivusto www.esteeton.fi.

F1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2005. Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet 2005. Ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta.