Ohita navigaatio

Keynote

Keynote på seminardag 3.11 kl. 9.10-9.40.

MegaMind – 100 % för alla

Mariana Back, Intendent & Eva Gustafson, Gruppchef, pedagogik, Tekniska museet (Sveriges Årets museum 2016), Stockholm

(OBS! Keynote är på engelska, tolkning till finska)

MegaMind är det största och mest komplexa utvecklingsarbete som någonsin bedrivits inom Tekniska museet. Utställningens tema utgår från hjärnforskning. Från projektets start har värderingarna 100 % för alla och Tillsammans varit vägledande i arbetet. Utöver den mycket höga tillgänglighet, som är resultatet av detta utvecklingsarbete, är de erfarenheter museet gjort det enskilt största mervärdet Tekniska museet kan bidra till museibranschen. Arbetet har inneburit både utmaningar och lärdomar men framför allt styrkt det angelägna i att ha ett inkluderande synsätt. För alla-perspektivet handlar i slutänden om allas vår rätt till demokrati.

 
Siirry sivun alkuun