Ohita navigaatio

Tillgänglighet

   I ett tillgängligt kulturobjekt betjänas all typ av publik väl. Alla har möjlighet att delta och få upplevelser. Tillgängligheten förbättras om det går lätt och obehindrat att få information, röra sig, se och höra samt kommunicera med andra. De individuella verksamhetssätten beaktas.

   Tillgänglighet betyder att man utgår från kundens behov och att allas möjligheter att delta främjas. Till exempel tydliga informationsskyltar är till nytta för alla, likaså rymliga och väl upplysta rutter.

   En stor del av människorna kan bli utanför utbudet om man inte avlägsnar hinder för deltagandet. I takt med att befolkningen åldras kommer rentav en tredjedel av den att ha svårt till exempel med att se, höra eller röra sig.

   Då tillgängligheten i sin helhet ses över, undersöks den utgående från tillgänglighet till kommunikation, t.ex. användningen av olika språk i kommunikationen och tillgänglighet i fråga om prissättning, t.ex. graderade avgifter. Tillgängligheten i den bebyggda miljön innebär bland annat rymliga och trapplösa rutter. Tillgängligheten med hjälp av olika sinnen anknyter till möjligheten att få information via olika sinnen, och den kunskapsmässiga tillgängligheten till att man erbjuder bakgrundsinformation och underlättar förståelsen. Den sociala och kulturella tillgängligheten handlar bland annat om att man i programplaneringen tar hänsyn till intresseområden för personer med olika kulturella bakgrunder och subkulturer. Alla dessa delområden av tillgängligheten kan påverkas med hjälp av öppna attityder och öppet beslutsfattande. Mer information om tillgänglighetens delområden finns i den svenskspråkiga delen av denna webbplats under Tillgänglighet -> Vad är tillgänglighet?

    
   Siirry sivun alkuun