Ohita navigaatio

19.3.2020

Tillgänglighetsguiden och Tillgänglig hobby inom konst-märket har publicerats

Tillgänglig konsthobby -märket.

Tillgänglighetsguiden riktar sig till barnkulturcenter och utbildningsinstitutioner med grundläggande konstundervisning.

Guiden innehåller bland annat expertartiklar om tillgänglighet, inkludering och deltagande. Den i bokformat och som utskrivbar PDF publicerade guiden är användbar för alla som arbetar med barn och ungdomar. Syftet är att stödja konstnärliga aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd och att möjliggöra deltagande för alla.

Tillgänglighetsguiden på svenska
Tillgänglighetsguiden på finska

Tillgänglig hobby inom konst-märket

Tillgänglig hobby inom konst-märket är ett attitydmärke, med vars hjälp konstaktören meddelar sig vara villig att stödja alla barn och ungdomar i sina hobbyer. När aktören använder märket är denne åtminstone beredd att pröva om ett barn i behov av särskilt stöd ska kunna delta i aktörens verksamhet. Gå igenom kriterierna och riktlinjerna före ibruktagandet av märket. Användningen av märket förutsätter att man förbinder sig till tillgänglighetsmålen.

Märket och anvisningarna på svenska
Märket och anvisningarna på finska

Hur gå tillväga, då organisationen tar märket i bruk?

  1. Informera alla i organisationen om ibruktagandet av Tillgänglig hobby inom konst-märket
  2. Inkludera märket i er kommunikation. Märkets och guidens hashtag är #tillgängligkonsthobby
  3. Utmana andra aktörer att märket i bruk


SATA2-projektet

Guiden och märket har tagits fram som en del av SATA2 – Tillgänglig hobby inom konst 2-projektet, koordinerat av Tammerfors stad. Syftet med SATA2-projektet har varit att inom hela landet förbättra tillgängligheten till kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Projektets målgrupper har utgjorts av barnkulturcentra, utbildningsinstitutioner som tillhandahåller grundläggande konstutbildning och naturligtvis barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och deras föräldrar eller vårdnadshavare.

Projektet avslutas den 31.3.2020. Samarbetspartnerna utgörs av Kulturcentret PiiPoo, Kultur för alla-tjänsten, Taiteen perusopetusliitto TPO och Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Projektet har finansierats av undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information

SATA2-projektets projektkoordinator och koordinatorn för Förbundet för barnkulturcenter i Finland Maarit Mäkinen
p. 040 800 7296, maarit.makinen(a)lastenkulttuuri.fi

 
Siirry sivun alkuun