Ohita navigaatio

19.3.2020

KANEs enkät till organisationer, svar senast 23.3

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE), som finns i anslutning till justitieministeriet, har som mål att stärka medborgarverksamhetens autonomi och livskraft. Till stöd för sitt arbete vill KANE genom en enkät som riktas till organisationsaktörer utreda hur de upplever sin nuvarande roll och delaktighet i berednings- och beslutsprocesserna inom den offentliga förvaltningen.

Enkäten riktar sig särskilt till organisationsaktörer som deltar i eller vill delta i det samhälleliga påverkansarbetet på lokal, regional och/eller riksomfattande nivå. Enkäten kan besvaras fram till måndagen den 23 mars 2020. Det tar ca 15-20 minuter att fylla i den.

Du kan svara på enkäten (på svenska) på Webropol


Vi tackar varmt redan på förhand för den tid ni använt för att svara på enkäten!
Vänligen vidarebefordra information om enkäten till dina egna organisationsnätverk!

Med vänlig hälsning
Kristiina Kumpula
generalsekreterare för Finlands Röda Kors, ordförande för KANE

Maria Wakeham-Hartonen
specialsakkunnig och generalsekreterare för KANE, justitieministeriet

Ytterligare uppgifter om delegationen på justitieministeriets webbsidor

 
Siirry sivun alkuun