Ohita navigaatio

17.2.2021

Selvitystyö kuvailutulkkauksen tilasta Suomessa

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry toteuttaa selvitystyön kuvailutulkkauksen tilasta Suomessa. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Selvitystyön tarkoituksena on tuottaa ajankohtaista tietoa kuvailutulkkauksesta Suomessa sekä laatia suosituksia kuvailutulkkauksen tuottamiseen ja koulutukseen. Tilannekuvan tarve on ilmeinen kuvailutulkkauksen lisääntyessä ja kysynnän kasvaessa mm. EU:n saavutettavuusdirektiivin ja Suomen digipalvelulain myötä.

Selvitystyön tavoitteina on

  • kuvata kuvailutulkkaustoimijoiden verkosto (mm. kuvailutulkkausta tekevät, tuottavat, tilaavat ja käyttävät tahot)
  • laatia kerätyn tiedon pohjalta suositus kuvailutulkkauksen tuotantoprosessista sekä kuvailutulkkauksen koulutuksen järjestämisestä Toteutus Selvitystyön ensimmäinen vaihe on kyselytutkimus, jossa kerätään tietoa kuvailutulkkauksesta eri toimijoilta. Kyselytutkimuksen toteuttavat Maija Hirvonen (tenure track -professori, Tampereen yliopisto) ja Betta Saari (väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto). Kyselylomake tulee saataville sekä sähköisesti täytettävänä lomakkeena että puhelimitse vastattavassa muodossa. Puhelimitse toteutettavista kyselyistä vastaa Betta Saari. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry toivoo runsasta vastaajajoukkoa näkövammaisten keskuudesta.

Kyselytutkimuksen jälkeen tehdään haastatteluja toimijoiden parissa. 

Kysely- ja haastattelututkimuksista kerätyn tiedon perusteella Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n asettama asiantuntijaryhmä laatii kuvailutulkkaussuosituksen.

Aikataulu

Kysely toteutetaan helmi-maaliskuun 2021 aikana. Haastattelut tehdään keväällä ja kesällä 2021. Kuvailutulkkaussuositus laaditaan ja julkistetaan syksyllä 2021.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Lisätietoja selvityksestä Näkövammaisten Kulttuuripalvelun verkkosivuilla

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin