Ohita navigaatio

7.10.2020

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä (Taiku3) on aloittanut työnsä

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä, lyhyemmin kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä (Taiku3), on aloittanut työnsä. Työryhmän tehtävänä on mm. lisätä eri hallinnonalojen ja ministeriöiden välistä yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin alalla, tukea hyvien toimintamallien jalkauttamista sekä edistää vakaan rahoituspohjan luomista.

Kulttuuria kaikille -palvelu on mukana Taiku3:ssa. Vs. toiminnanjohtaja Mira Haataja on yhteistyöryhmän pysyvä asiantuntijajäsen.  Työryhmän tehtävänä on muun muassa lisätä eri hallinnonalojen ja ministeriöiden välistä yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin alalla, tukea hyvien toimintamallien jalkauttamista sekä edistää vakaan rahoituspohjan luomista.

Työryhmän puheenjohtajina toimivat ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus-ja kulttuuriministeriöstä ja johtaja Annakaisa Iivari sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työryhmän toimikausi päättyy 15.2.2023.

- Yhteistyöryhmän työ on osa ministeriöiden välisen yhteistyön jatkumoa, joka on herättänyt myös kansainvälistäkin kiinnostusta. Työryhmän keskeinen tehtävä on rakentaa tähän yhteistyöhön vakiintuneet toimintatavat kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelma kannustaa lisäämään kulttuurin hyvinvointivaikutuksia eri hallinnonalojen yhteistyötä lisäämällä. Hallitusohjelmassa on myös kirjaus prosenttiperiaatteen jalkauttamisen ja kehittämisen jatkamisesta sekä sen laajentamisesta muille kuin visuaalisen taiteen aloille.

Kulttuurihyvinvointi osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

Kulttuurihyvinvointi on moniulotteinen, tieteen- ja toimialarajat ylittävä kokonaisuus. Tutkimusten mukaan taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi edistää hyvinvointia ja terveyttä ja tukea toiminta- ja työkykyä sekä osallisuutta.

- Kulttuurihyvinvointi kuuluu osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollista kokonaisuutta. Työryhmän tehtävänä on mm. tunnistaa kulttuurihyvinvoinnissa keskeiset kehittämisen alueet erityisesti tulevissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa ja toimintamalleissa.  Myös WHO:n julkaisemassa raportissa taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista kannustetaan sektorirajat ylittävään yhteistyöhön väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoo.

Työryhmän tulee ottaa työssään huomioon Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmän (Taiku2) raportin jatkotoimenpide-ehdotukset sekä Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeen (2016–2018) loppuraportin jatkotoimenpiteet.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kommentoivat työryhmää Sosiaali- ja terveysministeriön uutisessa. 

Lisätietoja:

Työryhmän sihteerit:

Mari Karikoski, kulttuuriasiainneuvos, OKM, mari.karikoski@minedu.fi

Sini Seemer, erityisasiantuntija, STM, sini.seemer@stm.fi

Työryhmä valtioneuvoston hankerekisterissä

Kulttuuri ja taide hyvinvoinnin edistäjinä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työelämässä ja koulutuksessa (STM Raportteja ja muistioita 2019:34)

Tule luo taide: Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeen (2016–2018) loppuraportti (OKM julkaisuja 2019:9)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin